Hovedopptak 2024

Husk søknadsfristen 1. mars for opptak til nye barnehageplasser fra august 2024. Ta gjerne kontakt med oss, om dere ønsker å komme på besøk å se hvordan vi har det. Etter hovedopptaket har vi løpende opptak, ta kontakt med oss om dere har spørsmål.

Ta gjerne kontakt med oss, om dere ønsker å komme på besøk å se hvordan vi har det.

 Her finner du mer informasjon.

Kontakt oss om du har spørsmål, så hjelper vi dere.

Direkte til søknadsportalen.

Vår nye hjemmeside