Søke barnehageplass

Ønsker du å søke om barnehageplass hos oss?

Alle barnehagene i Halden har et samordnet hovedopptak i året. For å være med i dette hovedopptaket må du legge inn en søknad i Halden kommunes opptaksportal før 1. mars hvert år, da med opptak i august samme år. Vi i Stenrød barnehage har resten av året løpenede opptak, så dere er velkommene med deres søknad når det måtte passe dere. Har dere spørsmål om søkerportalen eller andre ting rundt opptak ta kontakt med oss her.

 

HER FINNER DU OPPTAKSPORTALEN