Samarbeid med Høgskolen i Østfold

Stenrød Barnehage en lærerutdanningsbarnehage.

Stenrød barnehage er en av sju barnehager i Østfold med et utvidet samarbeid gjennom LUB prosjektet.

Lærerutdanningsbarnehager (LUB) er et av innsatsområdene i strateginotatet «Lærerutdanning 2025». Hensikten er å sikre høy kvalitet i praksisopplæringen og styrke forsknings- og utviklingssamarbeid mellom barnehager og universiteter/høgskoler med ansvar for barnehagelærerutdanning.

 

Lærerutdanningsbarnehager

 

Ta gjerne del av vår felles artikkel under:

Vår kollektive togreise.