Spennende Nordisk samarbeid.

Stenrød barnehage er invitert inn i et nordisk nettverk for å samarbeide med andre ledere innenfor barnehagesektoren i Norden.

Gjennom dette samarbeidet ønsker vi å utvikle og styrke vårt pedagogiske arbeid her i barnehagen. Dette vil skje gjennom deltagelse i nettverk,konferanser og kollegiale samtaler med de nordiske landene.

Bresøk gjerne nettsiden til Nordisk førskole og les mer. Nordisk Førskole.

 

Prosjektet er finansiert av Nordplus gjennom det nordiske ministerrådet. Nordplus