Hovedopptak 2020

Husk søknadsfristen 1. mars for opptak til nye barnehageplasser fra 1.august 2020. Ta gjerne kontakt med oss, om dere ønsker å komme på besøk å se hvordan vi har det.