Hovedopptak 2019

Husk søknadsfristen 15. mars for opptak til nye barnehageplasser fra august 2019. Ta gjerne kontakt med oss, om dere ønsker å komme på besøk.